Vi er en veletablert leverandør av forvaltnings- og servicetjenester til næringseiendommer på Østlandet.

  1. Vi har bred erfaring med kommersiell og teknisk forvaltning samt service og alle typer leveranser til eiendommer.

  2. Vår målgruppe er eiere og profesjonelle eiendomsaktører.

  3. Egen avdeling for boligsameier og borettslag.


Vår styrke ligger i


  1. Kompetanse og erfaring

  2. Nærhet og tett oppfølging

  3. Fleksibilitet

  4. Gode og enkle støttesystemer

  5. Uavhengighet og godt nettverk


Vårt mål er å være en «one stop shop» der våre kunder

kan få en komplett forvaltnings- og servicepartner for

sine eiendommer. Ved behov kan våre kunder velge og

sette sammen deler av produktporteføljen med

skreddersøm for å dekke sitt behov.

Vår filosofi er basert på «hands on» ledelse og tett

kundeoppfølging.

Ta kontakt med oss for en samtale om produkter og løsninger